Algemene Verkoops-,Leverings-en Betalingsvoorwaarden.

volgt!